CrossFit Zwijndrecht

 

De huidige wereld waarin we thans leven is een wereld die soms chaotisch en onberekenbaar kan zijn! Het lot van hen die voorbereid zijn op hetgeen nog gaat komen wordt bepaald door een juiste mindset, focus, lichamelijke en geestelijke conditie alsmede een dosis wilskracht. Functioneel fysieke training, goede voeding en sterke waarden zijn fundamenteel en noodzakelijk voor het leven van een goed leven.

Persoonlijke groei, individueel en in teamverband, is belangrijk en omvat de gehele persoonlijkheid: fysieke, mentale, emotionele, het bewustzijn en de geest. HIA Functional Fitness & Physical Performance Center
(CrossFit Zwijndrecht) geloven dat er een strijdbaar atleet schuilt in ieder persoon, ongeacht leeftijd, afkomst, ras en/of overtuiging.

Wij vertrouwen op hetgeen dat voor u werkt Fuctionele bewegingen, dat wat niet werkt laten we links liggen. Wij zijn innovatief, motiverend en enthousiasmerend. Wij behandelen iedereen met respect, moedigend hen aan en geven een ieder evenveel zorg en aandacht. Wij hanteren een No-nonsens aanpak!

De bepalende kenmerken van een door ons getraind persoon is een onoverwinnelijke geest, een brandend verlangen om zichzelf steeds weer te verbeteren en de drang behulpzaam te zijn aan zijn teamgenoten en de gemeenschap waarin hij leeft.

Onze trainingen zijn trainingen die serieuze aandacht verdienen. Ze zijn niet gekoppeld aan een of andere gadget of guru, maar zijn functioneel, veilig en hanteren een juiste aanpak van fysieke training. Een training die wij keer op keer, in weer en wind, op maat programmeren. Deze aanpak daagt ons uit weer eens goed na te denken over wat fitness nu eigenlijk is. Nadenken over wat we willen bereiken en welke middelen we daar voor inzetten, HIA Functional Fitness & Physical Performance Center (CrossFit Zwijndrecht) heeft deze middelen en de kennis om u daarbij te helpen.

Onze trainingen zijn tevens de natuurlijke tegenhangers voor de steeds therapeutisch wordende training welke het laatste decennium zo nadrukkelijk de fitness agenda heeft bepaald. Onze trainingen verdienen aandacht vanwege het volkomen banale feit dat het een mondiaal fenomeen aan het worden is en met name ook binnen fysieke beroepen als politie, brandweer en defensie de inhoudelijke agenda aan het bepalen is. Onze Fysieke en Functionele aanpak (CrossFit) is mainstream geworden.

Er moet dus iets zijn dat goed is aan deze trainingen en wij als betrokken trainers van HIA Functional Fitness & Physical Performance Center (CrossFit Zwijndrecht) leggen dit graag aan u uit. Onze trainingen zijn innovatief maar altijd verrassend, gevarieerd en verantwoord en voor iedereen haalbaar! Wij vertrouwen op General Physical Preparedness¬† (GPP) beter gezegd Functional Fitness & Physical Performance….CrossFit.

Lonny Drees

Head Coach/CrossFit Level 2 Trainer,
CrossFit Zwijndrecht, De Veldoven 33, 3342GR Hendrik Ido Ambacht

WhatsApp chat WhatsApp ons